3 نظر

  1. ملکه نجف زادهملکه نجف زادهsays:

    علی بودباتشکرازکسانیکه این سایت را درست کردند

  2. نعیمه دانشورنعیمه دانشورsays:

    با سلام خیلی عالیه لطفا مطالب و عکسهای جدید بذارید و با اهالی هم مصاحبه داشته باشید با تشکر: همراهی از ساوه

  3. نعیمه دانشورنعیمه دانشورsays:

    با سلام خیلی عالیه لطفا مطالب و عکسهای جدید بذارید و با اهالی هم مصاحبه داشته باشید با تشکر: همراهی از ساوه